این دامنه ها به فروش می رسد. مبلغ از پنجاه هزار تا هفتصد هزار تومان متفاوت. تماس: ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

ارتقاء مشاغل 
elec1400.ir              elec-1400.ir
electronicha.ir
fekrelec.ir                fekr-elec.ir
croreelec.ir            crore-elec.ir
jawanelec.ir

o-j-e.ir

javan-elec.ir
baelec.ir                ba-elec.ir
millionelec.ir      million-elec.ir
mobadelat-electronic.ir
billionelec.ir        billion-elec.ir
ghetehelec.ir      gheteh-elec.ir
newelec.ir              new-elec.ir
newelectronic.ir
basite.ir                     ba-site.irnicha.ir = این دامنه سه میلیون تومان

WITH YOU IN HAPPINESS AND SADNESS AND THOUGHT | ملا نایینی